วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ภาพจาก fecebook
 
 


 

เหล้า จะว่าแต่คนกิน หมากิน หมาก็เมา

ชอบสูง ชอบต่ำ ก็ทำเอา  คนเราเลือกเกิดได้ ตามทาง ๗ สาย คือ
๑. ไปเกิดในนรก ด้วยอำนาจของโทสะ 
๒. ไปเกิดเป็นเปรต อสุรกาย ด้วยอำนาจของโลภะ
๓. ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ด้วยอำนาจของโมหะ
๔. ไปเกิดเป็นมนุษย์ ด้วยอำนาจของศีล ๕
๕. ไปเกิดเป็นเทวดา ด้วยอำนาจของ เทวธรรม คือ หิริ (ความละอายต่อบาป) โอตตัปปะ (ความเกรงกลัวต่อบาป) 
๖. ไปเกิดเป็นพรหม ด้วยอำนาจของฌาน สมาบัติ (เจริญสมถกรรมฐาน) 
๗. ไปนิพพาน ด้วยอำนาจของมรรคญาณ (เจริญวิปัสสนากรรมฐาน)ประมวลภาพงานอัญเชิญอิฐหลวงปู่ พระธรรมวงศาจารย์วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประมวลภาพ พิธีอัญเชิญอัฐิ หลวงปู่ พระธรรมวงศาจารย์ (สุข สุขโณ) ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖


หลวง พ่อองค์ดำ (จำลอง) พระประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจุบัน องค์จริงประดิษฐานอยู่วัดกลาง กาฬสินธุ์ องค์จำลองนี้ คณะสงฆ์และญาติโยมชาวกาฬสินธุ์ได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่ เจดีย์บรรจุอัฐิ ของหลวงปู่ที่วัดวิเศษไชยาราม บ้านบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของหลวงปู่ 

หลวง ปู่ พระอาจารย์ใหญ่า ดร. มหาผ่อง สมเริก ประธานสงฆ์ประเทศลาว วัดพระเจ้าองค์ตื้อ เมืองจันบุรี นครเวียงจันท์ เป็นสหธรรมิกของหลวงปู่ ตั้งแต่สมัยที่จำพรรษาอยู่ที่วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบัน หลวงปู่อายุ ๙๗ ปี ยังแข็งแรง เดินด้วยตัวเอง เวลาแสดงธรรม เสียงยังมีพลังชัดถ้อยชัดคำ

ด้านขวามือหลวงปู่ คือ หลวงพ่อ พระเทพปัญญาเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ​์ เจ้าอาวาสวัดกลาง หลานชายของหลวงปู่พระธรรมวงศาจารย์
ถ่าย รูปหมู่กับหลวงปู่ มหาผ่อง หน้าบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิของหลวงปู่ ที่ศาลาการเปรียญ วัดกลาง ก่อนที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดวิเศษไชยาราม บ้านบึงวิชัย

ลำดับ จากซ้ายมือหลวงปู่ มหาผ่อง คือ 
๑.​พระครูปริยัติโกวิท เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดใต้โพธิ์ค้ำ 
๒. ผู้เขียน 

ด้านขวามือหลวงปู่ คือ 
๑. พระเทพปัญญาเมธี 
๒.  พระมหายุทนา นรเชฏฺโฐ สัทธิวิหาริกรูปสุดท้ายของหลวงปู่ 
๓. พระมหาไปรวิทย์ เคยอยู่อุปฐากหลวงปู่ตั้งแต่เป็นสามเณร ปัจจุบันเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ สายยุโรป ประเทศเยอมัน 
๔. รูปยืน คือ พระครูปริยัติพัฒนกิจ เจ้าคณะอำเภอดอนจาน เลขาฯ ของหลวงปู่ 
 ๕. สุดท้ายรูปที่ตรงกลาง คือ พระมหาชรินทร์ ปญฺญาวชิโร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ รูปปัจจุบัน 
คณะพระภิกษุ ฉันภัตตาหารเช้า ร่วมกับหลวงปู่  หลวงปู่อายุ ๙๗ ปี ฟันยังดี สามารถเคี้ยวข้าวจี่ได้อย่างสบาย
นั่งหัวโต๊ะด้านนี้ คือ พระวิสุทธิบุญญาคม เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ วัดทินกร  นนทบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลาง
ฉันเสร็จแล้ว หลวงปู่มอบเหรียญของหลวงปู่ แก่ญาติโยมที่นำภัตตาหารเช้ามาถวาย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ญาติโยม
ท่านพูดกับญาติโยมว่า ขอเป็นญาติพี่น้องกับญาติโยมชาวกาฬสินธุ์หลวง ปู่ และหลวงพ่อคูณ พระเทพวงศาจารย์ วัดหนองแวง ขอนแก่น องค์ประธานในพิธี ถวายความเคารพ หลวงปู่มหาผ่องแล้ว นั่งสนทนากัน ตามอัธยาศัย 

หลวงพ่อพระเทพวงศาจารย์  กำลังประกอบพิธีอัญเชิญ อัฐิ หลวงปู่ขึ้นรถขบวนแห่ ไปบรรจุที่เจดีย์ รถริ้วขบวนอัญเชิญอัฐิ หลวงปู่ กำลังจะเคลื่อนออกจากวัดกลาง ไปวัดวิเศษไชยาราม บ้านบึงวิชัย


ขบวน ริ้วขบวนอัญเชิญอัฐิหลวงปู่ ไปใกล้บ้านบึง ผ่านทุ่งนา ของชาวบ้าน เป็นบรรยากาศที่หาดูได้ยากสำหรับคนเมือง บรรยากาศเย็นสบาย เพราะฝนเพิ่งตกผ่านไป เป็นนิมิตว่า เทวดา ได้หลั่งน้ำฝนลงมาเพื่อชำระสิ่งปฏิกูลออกไป ทำให้บรรยากาศสะอาดสดชื่น เพื่อต้อนรับขบวนอัญเชิญอัฐิของหลวงปู่ และพระมหาเถรานุเถระ ที่มาร่วมพิธีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน  ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ทุกสาขาอาชีพ มาร่วมพิธีในวันนี้ อย่างหนาแน่น
คณะสงฆ์ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมพิธีอัฐิของหลวงปู่


รูปเหมือนของหลวงปู่ ที่คณะสงฆ์และญาติโยม อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่เจดีย์แห่งนี้ 

ภาพถ่ายจากชั้นบนเจดีย์ 

รูปหลวงปู่ ที่คณะศิษยานุศิษย์ ประดับตกแต่งตั้งไว้ในศาลาลานธรรมข้าง เจดีย์


ป้ายบอกชื่อเจดีย์บรรจุอัฐิหลวงปู่  
ผู้ที่เห็นในภาพ คือ พระครูจันทธรรมวงศานุวัตร (มะลิ) ผู้อยู่กับหลวงปู่มาเป็นเวลานานรูปหนึ่ง