วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ภาพปฐมนิเทศ ป.โท ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
อาจารย์เจ้าคุณ พระสุธีธรรมานุวัตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานปฐมนิเทศ นิสิตชั้นปริญญาโท 
 ท่าน ผอ. วิทยาลัยสงฆ์เลย ถวายของที่ระลึกแก่ ประธาน 
 
 เสร็จแล้วถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เพื่อเป็นที่ระลึก


อาจารย์เจ้าคุณเข้าไปเยี่ยมห้อง คอมพิวเตอร์


ถ่ายภาพหมู่ด้านหน้าอาคารเรียน ในภาพประกอบ อาจารย์เจ้าคุณเทียบ ท่าน ผอ. ภิรัฐกรณ์, รอง ผอ. ธงชัย, คุณยายราตรี และคุณน้ำวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ภาพจาก fecebook
 
 


 

เหล้า จะว่าแต่คนกิน หมากิน หมาก็เมา

ชอบสูง ชอบต่ำ ก็ทำเอา  คนเราเลือกเกิดได้ ตามทาง ๗ สาย คือ
๑. ไปเกิดในนรก ด้วยอำนาจของโทสะ 
๒. ไปเกิดเป็นเปรต อสุรกาย ด้วยอำนาจของโลภะ
๓. ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ด้วยอำนาจของโมหะ
๔. ไปเกิดเป็นมนุษย์ ด้วยอำนาจของศีล ๕
๕. ไปเกิดเป็นเทวดา ด้วยอำนาจของ เทวธรรม คือ หิริ (ความละอายต่อบาป) โอตตัปปะ (ความเกรงกลัวต่อบาป) 
๖. ไปเกิดเป็นพรหม ด้วยอำนาจของฌาน สมาบัติ (เจริญสมถกรรมฐาน) 
๗. ไปนิพพาน ด้วยอำนาจของมรรคญาณ (เจริญวิปัสสนากรรมฐาน)ประมวลภาพงานอัญเชิญอิฐหลวงปู่ พระธรรมวงศาจารย์